Johan Winklerwei 395

8915EW Leeuwarden

  063 39 31 162

  info@stucadoorsbedrijfrozema.nl

Wanneer u uw huis laat verbouwen, opknappen of uitbreidt dan kunt u wellicht gebruik maken van het lage BTW-tarief dat geldt voor schilders- en stukadoorsbedrijf. Op die manier kunt u voordelig een meerwaarde voor uw huis creëren.

Wanneer is er sprake van een particuliere woning?
Het gaat om woningen die bestemd zijn voor permanente particuliere bewoning. Het is dus niet relevant wie de eigenaar is! Dat betekent dat zowel huur- als koopwoningen onder de regeling vallen.
De term permanent is ook belangrijk. Het betekent dat bejaardentehuizen, verpleeginstellingen, studentenflats en zelfs kloosters onder de regeling vallen. Vakantiewoningen, kerken, hotels en pensions vallen niet onder de regeling, omdat het geen permanente woningen zijn. Ook woonboten en woonwagens vallen er niet onder. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinhekken behoren tot de particuliere woningen als zij op hetzelfde perceel liggen.

Wanneer is een woning ouder dan 2 jaar?

Als het gaat om een particuliere woning is het ook van belang dat de woning ouder is dan 2 jaar. Het beginjaar van het bouwjaar van de woning volgens de Wet WOZ is hierbij bepalend. Kortweg kan gezegd worden dat de eerste paal bepaalt of een woning ouder is dan 2 jaar. Als een huis in meerdere fases gebouwd is (bijvoorbeeld bij aanbouw of verbouw) moet tenminste 50% ouder zijn dan 2 jaar.
Als een huis voor een deel zakelijk wordt gebruikt (bijvoorbeeld bij een praktijk van een arts) moet minimaal 50% gebruikt worden voor bewoning. Het is zelfs zo dat het stukadoren of schilderen van een nieuwe aanbouw (minder dan 50%) van een oud huis onder het lage tarief valt. Woningen vallen dus volledig onder het verlaagde of volledig onder het normale tarief.

Hoe stel je vast of een woning ouder is dan 2 jaar?
Hiervoor kan de ouderdomsverklaring van NOA en FOSAG gebruikt worden. In dit document verklaart de eigenaar dat de woning ouder is dan 2 jaar.

Wat valt nu wel en niet onder stukadoors- en schildersdiensten?
Het maakt niet uit of het werk binnens- of buitenshuis plaatsvindt. Stukadoorswerk heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

  • Het herstellen van een stuclaag of het aanbrengen van een nieuwe stuclaag;
  • Het verwerken of aanbrengen van één of meerdere lagen cement-, gips-, kalk- of kunststofgebonden pleister in pasteuze vorm;
  • Het leggen van vloeren e.d. vallen dus niet binnen deze regeling;
  • Lossteken van de stuclaag, voorbereiden van de ondergrond, het aanbrengen van pleisterdragers;
  • Het afplakken van de omgeving